HuurjeBricks.nl » Luxe LEGO® sets huren » Privacy Policy

Dit Privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huurjebricks verwerkt.

Indien je wilt huren bij Huurjebricks of om een andere reden persoonsgegevens aan Huurjebricks verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy policy te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy policy door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Jeroen Naron
Handelend onder de naam AdventureVibes
Mgr le blancstraat 21
3945 BV Cothen
KVK nummer: 81297793

De functionaris is bereikbaar via info@huurjebricks.nl

2. Welke gegevens verwerkt Huurjebricks en voor welk doel
2.1       Om te kunnen huren bij Huurjebricks worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) kopieID
e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2      Huurjebricks verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de verhuur, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van.
c)         je kopieID wordt gebruikt om te controleren of jij jij bent. als Huurjebricks je account heeft goedgekeurd/afgekeurd wordt Je kopieID direct verwijderd.
Huurjebricks ;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het huurbedrag en overige afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3      je naam en emailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van je laatste bestelling gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Huurjebricks en je te informeren over de ontwikkelingen van Huurjebricks.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Huurjebricks gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Huurjebricks. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Huurjebricks
 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende één jaar na de laatste huurperiode. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huurjebricks passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Huurjebricks gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de administratie van Huurjebricks kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huurjebricks zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huurjebricks je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy policy kunnen worden gericht aan onze administratie info@huurjebricks.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacy policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy policy te bekijken.